Een liefdevolle maatschappij start met blije kinderen

partij voor het kind, verkiezingen

Een liefdevolle en veerkrachtige maatschappij bouwen start met BLIJE kinderen.

 • Blije kinderen zijn gezond, gevoed en uitgerust.
 • Blije kinderen voelen zich gehoord, gezien en begrepen.
 • Blije kinderen voelen zich veilig.
 • Blije kinderen voelen zich gesteund.
 • Blije kinderen zijn in verbinding met hun kern.
 • Blije kinderen maken vrienden.
 • Blije kinderen kunnen met kritiek omgaan.
 • Blije kinderen lossen conflicten zelf op.
 • Blije kinderen hebben vertrouwen in hun eigen kunnen.
 • Blije kinderen gaan uitdagingen aan.
 • Blije kinderen maken fouten en proberen het nog een keer.
 • Blije kinderen kijken positief naar zichzelf en anderen.
 • Blije kinderen vallen en staan weer op.
 • Blije kinderen hebben geen last van labels.
 • Blije kinderen maken eigen keuzes.
 • Blije kinderen zijn wie ze zijn.
 • Blije kinderen voelen zich vrij.

Blije kinderen zijn kinderen die op een respectvolle manier gecoacht worden in hun leerproces naar volwassenheid.

Natuurlijk horen alle gevoelens bij het leven, maar BLIJHEID is waar we naar mijn mening naar moeten streven.

De coaching van kinderen is van grote invloed op het ontwikkelen van denk-en-doe patronen in het volwassen leven. 

De coaches (opvoeders/leerkrachten/sportcoach etc.) in je kinderjaren hebben voor een groot deel bepaald hoe jij nu naar jezelf en anderen kijkt. In hoeverre je vertrouwen hebt in je eigen en andermans kunnen, in hoeverre je fouten durft te maken en een beslissing durft te nemen. In wat je doet om liefde en waardering te ontvangen en hoe belangrijk dit voor je is geworden. Of op welke manier je veiligheid zoekt en anderen tot vijand maakt.

Een kind wat in veiligheid is opgegroeid en in veiligheid mag vallen en struikelen tijdens zijn leerprocessen zal uitgroeien tot een veerkrachtige volwassene. Dat is mijn overtuiging.

Laten we niet meer blind zijn voor het gegeven dat onze eigen KEUZES de oorzaak zijn van een onrustige maatschappij. We kunnen zelf een veiligere maatschappij bouwen als we dit écht willen door veel meer aandacht te besteden aan het respectvol coachen van de jeugd, van onze kinderen.

Op de één of andere manier blijven we als maatschappij in kringetjes ronddraaien. We plakken wat pleisters om het bloeden te stoppen, maar kiezen voor een écht structurele duurzame oplossing en het daarmee voorkómen van sociale onrust op de langere termijn, dat doen we bijna niet.

En dat is dom. Vind ik.

Zet in op meer WELZIJN en begin bij de jeugd

Waarom?

Omdat meer welzijn leidt naar meer WELVAART. Leren doe je het best als je je veilig voelt en ontspannen bent. De mogelijkheid om je eigen KERN te ontwikkelen en dáár je energie in te kunnen steken als kind leidt tot veel meer blijdschap en veel sneller tot succes dan gefrustreerd en onzeker worden door je focus te moeten houden op voor jou totaal onbegrijpelijke of nutteloze zaken. Ieder kind voelt dit aan. Iedere volwassene zal dit ook herkennen. De frustratie om iets onder de knie te krijgen, in de pas te lopen, je vermogens te moeten spiegelen aan de standaard, de frustratie en onzekerheid en weerstand die dit oplevert om uiteindelijk te ontdekken dat je al die frustraties jaren lang met je meedraagt en er lastig van loskomt. Het HELPT je niet als mens. In tegendeel! Hoeveel volwassenen ontdekken dat ze in een totaal verkeerde richting zijn gewandeld. Of in een doolhof beland. Puur omdat je in een systeem hebt moeten meedraaien. Al jaren doen waar je hart of talent niet ligt en je daardoor niet volledig kunnen ontplooien, ontevreden en rusteloos worden en dit afreageren op jezelf of anderen. What a f***ing waste of time. Hoe onzinnig!

In mijn beleving wordt er in ons schoolsysteem nog te weinig ruimte aan kinderen geboden om een aangeboren talent of interesse te ontplooien. Je kunt hier zoveel mee winnen! Iedereen kent het; de interne ‘kriebel’ die je voelt als je iets hoort, ziet, voelt, leest of doet. Ineens helemaal in het moment zijn. Het heeft je interesse, het boeit je. Je wilt er meer van weten of het vaker ervaren. Je wordt enthousiast en bent intrinsiek gemotiveerd om verder te leren en onderzoeken.

KERN gericht coachen

Wat als we kinderen veel meer de ruimte geven om zich te focussen op wat in hun kern al aanwezig is? Hoeveel BLIJHEID kan dit geven, trots, zelfvertrouwen, daadkracht. Het geloof in je eigen kunnen vergroot je groei en welzijn en dat inspireert anderen weer.

Ik heb als volwassene eindelijk toegegeven dat sommige zaken mij echt totaal niet boeien. Zonder dat ik me daardoor minderwaardig voel of tekort voel schieten. Mijn algemene kennis is vrij klein. Het herproduceren van feiten? Ik kan het niet. Ik ben meer geïnteresseerd in grotere verbanden en dan nog het liefst op sociaal vlak. Ik kan redelijk snel tot de kern komen in wat in mijn ogen belangrijk is, maar aan details heb ik een hekel. Ik heb revolutionaire ideeën en plannen, maar ben niet goed in het efficiënt uitvoeren ervan. Veel blijft op de plank liggen. Ik kan bepaalde dingen gewoon niet en heb het (bijna) geaccepteerd. Maar dat heeft wel heel veel tijd en frustratie gekost en ik denk dat dit komt doordat we niet leren dat het prima is om maar énkele dingen goed te kunnen. Ik heb niet echt geleerd om zo te kijken naar mezelf en anderen. Ik moet het stiekem allemaal zélf doen en kunnen. Dat is kennelijk mijn beperkende overtuiging.

Samen een goed team vormen

We compenseren en complementeren elkaar, daar zit de winst. Als we ons bij het coachen van kinderen meer gaan richten op waar we als mensen elkaar aanvullen (en dus nodig hebben) i.p.v. waar we zelf in tekortschieten, dan wordt iedereen daar blijer van denk ik.

Laten we niet wachten totdat we 40 jaar zijn en dán pas het inzicht verwerven dat je niet hoeft te streven naar iets wat niet bij je past. Laten we alle zinvolle kennis die we opdoen als we ouder zijn nu al doorgeven aan onze kinderen en toepassen in het onderwijs. Het zal zoveel frustratie en sociale onrust schelen en meer respect voor jezelf en elkaar in de toekomst. 

WELVAART zonder WELZIJN verliest zijn WAARDE. Dus laten we inzetten op BLIJE kinderen.

Waarom fouten maken moet. Het leermodel.

Heb je behoefte aan alleen zijn?

Ons hart heeft een brein

Een liefdevolle maatschappij start met blije kinderen

Eigen regie, wat betekent dat eigenlijk?

Faalangst - essentiële vragen aan jezelf

Inspiratiemails ontvangen en op de hoogte blijven?