HOME

Het HART


Het HART staat voor mij voor LIEFDE, GEVOEL en WIJSHEID.
Je kunt erop vertrouwen.

Het hart verbindt ons met elkaar.
Ieder mens, jong en oud, heeft behoefte aan liefde, vriendschap en empathie.

Ieder mens wil gezien, gehoord en gewaardeerd worden.

Verandering en groei start met zelfonderzoek.


Wil jij meer vanuit je hart leven? Vanuit je kern?
Bij de Harten Academie vergroot je jouw zelfinzicht.
Wie ben ik? Wat wil ik? Wat past bij mij? En waar loop ik tegenaan?
Je gaat je gevoel, je gedachten en je gedrag onderzoeken. Oorzaak en gevolg. Vanuit daar kan je gaan werken aan je wensen, dat wat je wilt bereiken.

Hoe meer jij jezelf begrijpt, hoe meer je anderen kan begrijpen.


Inzicht in de samenhang tussen jouw gevoelens, gedachten en gedrag zal je meer begrip voor jezelf én anderen geven. We zijn tenslotte allemaal ménsen en verschillen in de basis niet veel van elkaar. Je empathisch vermogen zal toenemen. Voor jezelf en voor anderen. Je zal meer in contact gaan vanuit liefde en genegenheid, vanuit je hart. Je zal minder behoefte hebben om te oordelen en te veroordelen.
Dat is heel waardevol.

Respect en begrip voor de ander begint bij jezelf.


Je kan zélf invloed uitoefenen in hoe je naar jezelf en anderen kijkt.
Je kan zélf bepalen hoe je in relatie tot de ander handelt.

Hoe meer je dit vanuit liefde, verbondenheid en respect kan doen, hoe fijner het samenleven wordt.

Assertiviteit speelt hierbij een grote rol.

Ieder mens kan de wereld een beetje mooier maken door respectvol met zichzelf en anderen om te gaan.


Door meer regie te nemen over je eigen leven en jezelf positief te ontwikkelen, kan je een belangrijke bijdrage leveren aan het leven van volgende generaties.

Iedere volwassene heeft een voorbeeldfunctie.
Goed voorbeeldgedrag is van onschatbare waarde voor opgroeiende kinderen en jongeren.
Zij leren van ons.
Ik vind dit belangrijk.

Ieder mens heeft de macht om aan een positieve en veerkrachtige hartengeneratie te bouwen.


Door jezelf positief te ontwikkelen neem jij ook een stap voor de volgende generatie. Jij kunt positieve invloed uitoefenen!

Ik verwelkom je graag bij de Hartenbrigade, de online leeromgeving & community van de Harten Academie.

 

 

Wil jij recht-vanuit-het-hart tips, inspiratie en downloads ontvangen? 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.