Privacybeleid

De Harten Academie (het "Bedrijf") respecteert de privacykwesties van de gebruikers van haar website, www.hartenacademie.nl en de daarin aangeboden diensten (de "Site") . Het Bedrijf biedt deze privacyverklaring om uit te leggen welke informatie wordt verzameld tijdens een bezoek aan de Site en hoe dergelijke informatie kan worden gebruikt.

Uw gebruik van de diensten van deze site wordt ook beheerst door die van Kajabi, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Californië. Raadpleeg ook de Gebruiksvoorwaarden van de Kajabi®-website op https://kajabi.com/policies/terms/

Gebruik van informatie: als algemeen beleid wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres of e-mailadres, automatisch verzameld bij uw bezoek aan de site. Bepaalde niet-persoonlijke informatie wordt echter vastgelegd door de standaardwerking van de internetservers van het bedrijf. Informatie zoals het type browser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem en uw IP-adres worden verzameld om uw online ervaring te verbeteren.

De verschillende mailinglijsten, downloads, speciale aanbiedingen, prijsvragen, registratieformulieren en enquêtes van de Site kunnen u vragen contactinformatie op te geven, zoals uw naam, e-mailadres en / of e-mailadres, demografische informatie zoals uw leeftijd en geslacht, en persoonlijke voorkeursinformatie zoals uw voorkeurssoftware en interesses. Informatie die wordt ingediend op het moment van indiening, zal door het Bedrijf alleen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor onze legitieme zakelijke belangen, inclusief maar niet beperkt tot de verbetering van onze producten, diensten en de inhoud van de Site. Het bedrijf kan dergelijke informatie ook delen met onze zakelijke en promotionele partners om deze belangen te behartigen. Persoonlijk identificeerbare informatie wordt nooit verkocht of verhuurd aan derden. Met uw toestemming, we kunnen uw contactgegevens gebruiken om u informatie over ons bedrijf en onze producten te sturen. U kunt zich altijd afmelden voor het ontvangen van toekomstige mailings, zoals hieronder aangegeven. Het bedrijf slaat geen creditcardinformatie op die het kan ontvangen met betrekking tot een specifieke transactie en / of factureringsregeling, behalve als dat nodig is om aan zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot dergelijke transactie, factureringsregeling en / of zoals anderszins toegestaan ​​door een gebruiker.

Het Bedrijf kan gebruikersinformatie in speciale gevallen vrijgeven wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat het vrijgeven van deze informatie nodig is om iemand te identificeren, te contacteren of te brengen die mogelijk schade veroorzaakt of (opzettelijk of onopzettelijk) inbreuk maakt op de rechten van het Bedrijf. eigendom, andere gebruikers van de Site of iemand anders die schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten.

Het bedrijf kan ook worden verplicht om persoonlijke informatie vrij te geven als antwoord op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Houd er ook rekening mee dat derden die content leveren en / of publiceren via de Kajabi®-service van het bedrijf, worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens in de inhoud die door een dergelijke partij is geüpload naar de Kajabi®-service van het bedrijf ( "derde partij". Inhoud " ) en alle andere persoonlijke gegevens die worden verwerkt in verband met deze inhoud van derden . Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op de verwerking waarvoor het bedrijf gegevenscontroller is. Als u vragen hebt over persoonlijke gegevens in de inhoud van derden, neemt u contact op met de externe leverancier die verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud van derden.

Kinderen van 16 jaar en jonger:  het bedrijf erkent de speciale verplichting om persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen die is verkregen van kinderen van 16 jaar en jonger. ZOALS HET IS, INDIEN U 16 JAAR OUD OF jonger bent, VERZOEKT HET BEDRIJF DAT U GEEN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN DE SITE OF AAN HET BEDRIJF GEEFT. Als het bedrijf ontdekt dat een kind van 16 jaar of jonger zich heeft aangemeld op de site of ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt, zullen we de identificeerbare informatie van dat kind uit onze administratie verwijderen. 

Werving (marketing)
Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden over onze producten, zoals live trainingen op onze locatie, en (gratis) diensten, zoals een webinar.

Facebook

Op deze website is een facebookpixel geinstalleerd. Het bedrijf maakt gebruik van ‘aangepaste doelgroepen' via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op onze website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. 
Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van het Bedrijf te zien krijgt. In deze gevallen val je in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Gebruik van cookies:  Cookies zijn stukjes informatie die een website naar de harde schijf van een persoon overbrengt voor archiveringsdoeleinden. Cookies maken het gebruik van onze Site eenvoudiger door, onder andere, uw wachtwoorden en voorkeuren voor u op te slaan. Deze cookies zijn beperkt voor gebruik alleen op onze Site en dragen geen persoonlijke informatie over aan enige andere partij. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt echter uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Raadpleeg de technische informatie die relevant is voor uw browser voor instructies. Als u ervoor kiest om uw cookies-instelling uit te schakelen of een cookie weigert te accepteren, werken sommige delen van de Site mogelijk niet goed of kunnen ze aanzienlijk langzamer zijn.

Malware / Spyware / Virussen:  Noch het Bedrijf, noch de Site staan ​​bewust het gebruik van malware, spyware, virussen en / of andere soortgelijke soorten software toe.

Links naar externe sites:  Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of praktijken van websites van derden die mogelijk aan de site zijn gekoppeld. Het bedrijf is ook niet verantwoordelijk voor enige informatie die u mogelijk deelt met dergelijke gelinkte websites. Raadpleeg de respectieve privacypolicy en -praktijken van elke website voordat u informatie vrijgeeft.

Prikborden en chatruimtes:  Gasten van de site zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van berichten die ze plaatsen op de fora van het bedrijf, zoals chatrooms en prikborden. Gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat wanneer zij vrijwillig persoonlijke informatie vrijgeven (zoals gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer) op de prikborden of in de chatruimtes, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen en kan resulteren in ongevraagde berichten van andere mensen. U bent verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die u in deze gevallen wilt opgeven. Wees voorzichtig als u deze functies gebruikt.

Keuze / Opt-Out:  De Site kan u de mogelijkheid bieden om u aan te melden voor het ontvangen van berichten van ons op het moment dat wij om informatie over u vragen. U hebt altijd de mogelijkheid om uw naam uit elke e-maillijst te verwijderen om dergelijke toekomstige communicatie te beëindigen. Om ervoor te zorgen dat de lijst onmiddellijk wordt verwijderd, volgt u de specifieke instructies die worden uiteengezet in de mededelingen die u van het bedrijf ontvangt en die u niet langer wenst te ontvangen. Als u de in deze communicatie gespecificeerde instructies niet hebt ingevuld, e-mailt u ons dan naar [email protected], inclusief een kopie van de ongewenste e-mail die aan de aanvraag is toegevoegd, en vermeld dat u van de e-maillijst wilt worden verwijderd .

Overdracht van informatie over nationale grenzen: onze site en verschillende informatie die we verzamelen worden beheerd op servers in verschillende rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten. Wanneer u de Site en / of onze services bezoekt of gebruikt, kan persoonlijke informatie over u worden overgedragen buiten het land waarin u zich bevindt op deze andere locaties. Het beleid van het bedrijf zorgt ervoor dat dergelijke persoonlijke informatie wordt beschermd volgens dezelfde standaard wanneer deze wordt verwerkt door een bedrijf of kantoor van een bedrijf over de hele wereld. We zorgen er ook voor dat geschikte contracten met standaardclausules over gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd om die informatie en de rechten van personen te beschermen, aanwezig zijn bij alle externe dienstverleners die we kunnen gebruiken.

Uw toegang tot en controle over uw persoonlijk identificeerbare informatie: Op elk moment, maar slechts één keer per kalenderjaar, of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen gebruikers contact opnemen met het Bedrijf om de persoonlijk identificeerbare informatie die het Bedrijf over u verzameld heeft te beoordelen. Als u fouten ontdekt, meld dit dan aan het bedrijf en de informatie zal worden gecorrigeerd. Als u de persoonlijk identificeerbare informatie die het bedrijf over u heeft verzameld, wilt bekijken, stuurt u een e-mail naar [email protected] met de onderwerpregel: "Verzoek om persoonlijke informatiebeoordeling". Gebruikers kunnen ook verzoeken dat Bedrijf een gebruikersaccount (s) verwijdert of , als u op geen enkel moment een gebruikersaccount, uw e-mailadres en eventuele gerelateerde gegevens hebt vastgesteld. Als u uw gebruikersaccount (s) wilt verwijderen, kunt u ons een e-mail sturen naar [email protected] met de woorden "Account verwijderen" in de onderwerpregel.

U kunt er ook voor kiezen om te bevestigen dat het Bedrijf uw persoonlijke informatie op bepaalde manieren niet gebruikt en / of anderszins "opt-out" voor bepaald gebruik van die persoonlijke informatie, inclusief maar niet beperkt tot (i) wanneer uw persoonlijke gegevens aan een derde partij die geen banden heeft met het bedrijf en / of met partijen die rechtstreeks verband houden met het leveren van uw diensten en / of (ii) wanneer uw persoonlijke informatie kan worden gebruikt voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor het oorspronkelijk is verzameld of later geautoriseerd door u. Als u uw persoonlijke gegevens op een dergelijke manier wilt beperken of andere vragen hebt over hoe het Bedrijf uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, neem dan contact met ons op via [email protected] met de woorden "Privacy verzoek" in de onderwerpregel.

Contactinformatie voor klachten of zorgen:  Als u klachten of zorgen hebt over het bedrijf of over deze privacyverklaring, neem dan contact op met:

Via e-mail: [email protected]

of via de gewone post:

Harten Academie / t.a.v. Bonnie de Ligny / Reigerstraat 5 / 1472 GL Middelie

Informatie die u via algemene e-mailaanvragen aan het bedrijf verstrekt, zoals uw e-mailadres, wordt alleen gebruikt om te reageren op uw vragen in het kader van de normale gang van zaken en wordt nooit gedeeld met derden.

Als u inwoner bent van de EU en een onopgelost probleem inzake gegevens privacy of informatie over het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke informatie hebt, kunt u een klacht / verzoek indienen bij: Online Geschillenbeslechting Website

Beveiliging / Hoe uw persoonlijk identificeerbare informatie wordt beschermd: Beveiliging van alle persoonlijk identificeerbare informatie is uiterst belangrijk voor ons. We hebben technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen uw persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en oneigenlijk gebruik. We beschermen uw persoonlijk identificeerbare informatie ook offline. Alleen werknemers die de informatie nodig hebben om een ​​specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld klantenservice), krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De computers / servers waarin we persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving. We evalueren dergelijke maatregelen voortdurend en werken deze bij waar nodig. Helaas kan geen enkele gegevensoverdracht via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Als een resultaat, terwijl we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, Het bedrijf kan de beveiliging van informatie die u via internet verzendt, niet garanderen of garanderen. Door dergelijke informatie aan het Bedrijf door te geven, gaat u ermee akkoord dat u dit op eigen risico doet.

Uw aanvaarding van deze voorwaarden:  door de Site te gebruiken, aanvaardt u het beleid en de beperkingen uiteengezet in dit Online Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, gebruik de website dan niet. Dit online privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien door dit bericht bij te werken. U bent gebonden aan dergelijke herzieningen en moet daarom deze pagina regelmatig bezoeken om het dan geldende online privacybeleid te bekijken waaraan u bent gebonden.

Laatst bijgewerkt: 20 september 2023

DISCLAIMER: Dit document en alle informatie die hierin is opgenomen, wordt alleen ter informatie aangeboden. Niets in dit document is bedoeld als juridisch advies. De ontvangst of herziening van enige informatie creëert geen advocaat-cliënt relatie met Kajabi, LLC noch enige advocaat verbonden aan Kajabi, LLC. Niets in dit document is bedoeld als vervanging voor juridisch advies dat is verkregen van een advocaat met een licentie in het betreffende rechtsgebied.